Consentiment de CookiesA clinica veterinaria mon animal berga Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 197090   |    |  Avís legal
 

Des de Món Animal li oferim, en aquest apartat, tota la informació que
considerem d'especial interès per a vostè
i la seva mascota, desitgem que li sigui de gran ajuda.

Guia per la tinença responsable d'animals de
  • Identificació i cens:

La identificació dels animals de companyia y la seva inscripció al cens municipal on resideixen habitualment es obligatòria.

Article 14.3 de la llei de protecció dels animals de companyia, Decret 2/2008 del 15 d'abril:

"La persona propietària o posseïdora d'un gos, un gat o una fura té un termini de tres mesos des del naixement de l'animal o de trenta dies des de la data d'adquisició de l'animal, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal o al Registre general. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal o en el Registre general, cal haver-ne dut a terme la identificació d'acord amb el que preveu l'article 15.1"

El incompliment de aquesta disposició pot comportar sancions amb multes de fins a 400€
  • El abandonament es un delicte

L'abandonament de animalsde companyia, en circumstàncies que no comporten cap risc per a l'animal es considera infracció greu. (art.44.3.v)

Es considera infracció molt greu abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys greus. (art.44.4.c)